[ Webhosting profitux.cz ]

Zahrada  »  Kyti

History

Když jsme se sem nastěhovali, na zahradě bylo jen pár záhonků ve stínu, stromy a tisy, a záhon růží-stařenek. Od začátku bylo jasné, že se to celé musí předělat. Nejřív jsme zbudovali skalku, pak zrušili všechny záhony a zbudovali nové na lepších místech. Protože jsme si chtěli urvat trochu soukromí, podél plotů jsme po obou delších stranách začali sázet keře - nikoli tůje. Jeden zahradní architekt v TV nám mluvil z duše, když prohlásil: "Jestli chcete plot z tůjí, postavte si barák u hřbitova." :-) Keře jsme vybírali podle toho, aby nám celý rok nějaký kvetl, aby kvetly různobarevně a celkově spíš vytvářely dojem mírného chaosu v mezích zákona. Jak Martin začal plánovat jezírko, přizpůsoboval tomu dopředu i výsadbu keřů, což obdivuju, protože není absolutně v mých silách si jakýkoli prostor představit, aniž bych ho předtím fyzicky viděla.

Jeden z našich prvních počinů byla skalka hned za domem. Postupně se zvětšuje a zarůstá. Jako celá zahrada, i skalka je nejhezčí v červnu, kdy kvete většina rostlin. Našli byste tam trávničku, modřence, koniklec, hyacinty, botanické tulipány, zahradní česnek, vřes i různé druhy trav a netřesků. které se musejí prodírat přes mulč, oblázky a okolní kytky. Po pár letech u ní k domu Martin přistavěl pergolu, po které se dneska už pne víno a pokud není deštivé léto, sklízíme výborné hrozny. A ke své velké radosti se zbavil těch přestárlých růží - nevím, jak to přesně udělal, ale mám pocit, že jedna z metod, které zabraly, byly nepříliš voňavé sprchy.

Když jsme dolů do sklepa nechali vybudovat z ulice vjezd do garáže, zároven se tím oddělila přední zahrádka, která je na severní stranu, od zbytku prostoru kolem domu, takže aby s tím bylo co nejmíň práce, vysázely se tam jen zelené víceméně nekvetoucí rostliny - bohyšky, kapradí, japonský javor apod. Na druhé straně, za domem, nám zase zedníci pomohli vystavět podél pěšinky kamennou zídku, podél které jsme pak vysázeli trvalky. Kvetou celé jaro a léto: začínají pomněnky (to sice nejsou trvalky, ale po dvou letech semení), petrklíče, modřence, a pak už pomalu nastupují ty letní: atsilbe, denivky, karafiáty, floxy, řebříček a šuškarda. Druhý trvalkový záhon začal pomalu vyrůstat mezi chodníkem a budoucím (teď už existujícím) jezerem. Vypadá divočej‘í než ten první, hlavně díky tomu, že jsou v něm i keříky např. dřišťál a zakrslá borovice)a směs nižších a vyšších kytek - bohyšky, badan, koukol, sedum nebo i zlatobýl.Fotogalerie

Tady najdete fotky nejen z naší zahrady. Vyberte si album, které si chcete prohlédnout a klikněte na obrázek vedle - zobrazí se náhledy. Klikáním na jednotlivé náhledy se pak dostanete k zvětšeným obrázkům s názvy rostlin.

Here you will find some photos taken not only in our garden. Choose the album you would like to see and click on the picture next to it to get the thumbnails. You can get the slides by clicking on the thumbnails. The plants in these bigger pictures have been given names in English.

Kytky - Plants

denivka
Tady najdete fotografie kytek - kvetoucích i nekvetoucích.

What you will find here is photos of plants - with flowers or flowerless.
Stromy a keře - Trees and shrubs

Stromy a keře
Můžete hádat, jaké fotky si tady můžete prohlídnout :-)

You can guess what sort of photos you can see here :-)
Různé - Miscellanious

Různé
Tady je zbytek fotografií, které nezapadly do předchozích dvou skupin. Jsou tu i celkové pohledy na zahradu.

Here is the rest of the photos, which didn't fit into any of the two groups above, including general pictures of the garden.«  ZPĚT NAHORU


© 2006-2007  cheva   |  kontakt  |  strom webu  |  aktualizováno / last updated on 9.7.2007